Naše odpovědnost

Životní prostředí

Ekologie je pro nás velmi důležitá – jsme si  vědomi našeho vlivu na životní prostředí.

Informace v bezpečí

Jsme spolehlivým partnerem pro živnostníky, malé i velké společnosti. Jednáme zodpovědně a uvědomujeme si, že veškeré informace mají svou cennou hodnotou – zaslouží si patřičnou ochranu. Veškeré poskytnuté informace budou svěřeny pouze oprávněným osobám a budou k dispozici pouze těm osobám, které je potřebují k realizaci služeb.

Věnujeme speciální pozornost tomu, aby veškeré informace byly úplné a spolehlivé.

Politika kvality

Základní strategií společnosti je poskytovat kvalitní služby – je zde kladen důraz na nezávadnost produktů. Z tohoto důvodu budou uspokojeny stále se zvyšující se nároky zákazníků.

Základní cíle:
trvale zlepšovat a rozvíjet služby a servis zákazníkům

Certifikáty